Schedule

Training Course Schedule
Παροχή Φροντίδας σε άτομα της 3ης ηλικίας

Code: ED20B26
Category: Other professional courses
Course: Παροχή Φροντίδας σε άτομα της 3ης ηλικίας
Date: 12 Nov 2020 15:30 - 28 Jan 2021 20:45

Οι φροντιστές σε ιδρύματα είναι άτομα τα οποία πολλές φορές δεν έχουν καταρτιστεί  από επαγγελματίες του κλάδου στον σωστό τρόπο παροχής φροντίδας σε άτομα της τρίτης ηλικίας. Επιπλέον με βάση τη νομοθεσία, τα άτομα τα οποία θα εξασκούν το επάγγελμα θα πρέπει να διαθέτουν 100 ώρες κατάρτισης στο εν λόγω θέμα. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στο να παρέχει τόσο το θεωρητικό όσο και το πρακτικό υπόβαθρο στα άτομα που εξασκούν το εν λόγω επάγγελμα.Duration: 100
Location: EDITC & MMC Conference Center, Ίμβρου 16, 1055 Λευκωσία
Language: Ελληνικά
Attendance: 6-12
Speaker: Maria Nikolaou
 

Price: €1,500.00
Subsidy: €1,200.00
Total: €300.00
Topics
Οι φροντιστές σε ιδρύματα είναι άτομα τα οποία πολλές φορές δεν έχουν καταρτιστεί από επαγγελματίες του κλάδου στον σωστό τρόπο παροχής φροντίδας σε άτομα της τρίτης ηλικίας. Επιπλέον με βάση τη νομοθεσία, τα άτομα τα οποία θα εξασκούν το επάγγελμα θα πρέπει να διαθέτουν 100 ώρες κατάρτισης στο εν λόγω θέμα. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στο να παρέχει τόσο το θεωρητικό όσο και το πρακτικό υπόβαθρο στα άτομα που εξασκούν το εν λόγω επάγγελμα.

Who Should Attend
Το πρόγραμμα Απευθύνεται σε φροντιστές και άλλους λειτουργούς στον τομέα της φροντίδας.
Μπορούν να λάβουν μέρος:
Συμβούλια Κοινοτικού Εθελοντισμού (Σ.Κ.Ε)
Σχολικοί Βοηθοί
Κέντρα ημέρας
Στέγες Ηλικιωμένων
Άτομα ανειδίκευτα
Άνεργοι που επιθυμούν να εγγραφούν είτε ως κατ΄οίκον φροντιστές στην λίστα του γραφείου ευημερίας είτε ως ιδιώτες σε κλινικές, στέγες και ιδρύματα.
Το πρόγραμμα μπορεί επίσης να παρακολουθήσει οποιοσδήποτε επιθυμεί να ενημερωθεί για φροντίδα ειδικών ομάδων πληθυσμού για προσωπική του εξέλιξη, η για παροχή φροντίδας σε ηλικιωμένους ή άτομα που έχουν μορφές αναπηρίας καθώς και διευθυντικά στελέχη και υπεύθυνοι στον τομέα της φροντίδας.


Purpose
Στόχοι του προγράμματος:
Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

Να εργαστούν ως επαγγελματίες στον χώρο της κοινωνικής φροντίδας είτε ως ιδιώτες είτε ως αυτοεργοδοτούμενοι—εγγεγραμμένοι στις λίστες του γραφείου ευημερίας.
Να παρέχουν υψηλή ποιότητα φροντίδας σε ειδικές ομάδες πληθυσμού
Να επιβλέπουν και να καθοδηγήσουν το προσωπικό τους (σε περίπτωση διευθυντικών στελεχών ή υπεύθυνων εργαζομένων στον τομέα της φροντίδας), παρέχοντας έτσι υψηλό επίπεδο φροντίδας.
Να συνεισφέρουν στην βελτίωση ποιότητας ζωής ατόμων με αναπηρίες.
Να εργαστούν με ρίσκο διασφαλίζοντας παράλληλα την προσωπική τους ασφάλεια αλλά και των φροντιζομένων τους.


Objectives

Περιεχόμενα:
Εισαγωγή στο πρόγραμμα
Ορισμός της φροντίδας και του κοινωνικού φροντιστή
Οι αξίες της κοινωνικής φροντίδας
Εκτίμηση κατάστασης του φροντιζόμενου για ικανοποίηση βασικών αναγκών του.
Ευρωπαϊκή Νομοθεσία
Σύμβαση του Ο.Η.Ε
Νομικό πλαίσιο Κυπριακής Δημοκρατίας – Νομοθεσία/ Διατάγματα/ Κανονισμοί

Ρόλος του κοινωνικού φροντιστή
Ανάλυση και επεξήγηση του επαγγέλματος του κοινωνικού φροντιστή (κατ’ οίκον ή ιδιώτη) και του συνοδού
Καθήκοντα και υποχρεώσεις φροντιστών
Ενσυναίσθηση
Αξιόπιστος επαγγελματίας
Δεοντολογία φροντιστών
Ημερήσιο Πλάνο εργασία – Πρόγραμμα Ατομικής φροντίδας
Συνεργασία και ομαδικότητα στα πλαίσια της εργασίας
Συμπεριφορά Φροντιστή – Οριοθέτηση σχέσης φροντιστών – φροντιζομένων
Πολιτικές διαδικασίες φορέων, υπηρεσιών, ιδρυμάτων κ. α

 

Βασικές Δεξιότητες Φροντίδας

1. Ενίσχυση της ποιότητας των φροντιζομένων

2. Σίτιση- κατάποση- Δυσφαγία

3. Στοματική υγιεινή

4. Διατροφή και προετοιμασία γευμάτων – εξυπηρέτηση ειδικών ομάδων πληθυσμού

5. Καθαριότητα προσωπικού χώρου φροντιζομένων

6. Προσωπική υγιεινή φροντιζομένων  (ντους-μπάνιο στο κρεβάτι ή μπανιέρα, αλλαγή κλίνης, μαλλιά, νύχια κτλ)

7. Προσωπική εξέλιξη φροντιστών στα πλαίσια εξέλιξης της εργασίας τους

8. Διάφορες μορφές αναπηρίας- τρόπος διαχείρισης και φροντίδας

9. Μεταφορές σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους (καρέκλες, κρεββάτι, μπάνιο, κτλ) με βοηθήματα ή χωρίς

10. Καθαρισμός ευαίσθητης περιοχής- αλλαγή πάνας

11. επίλυσης προβλημάτων

12. Ειδικές ομάδες πληθυσμού και βασικές αρχές Ψυχολογικής Προσέγγιση

 

Ασφάλεια και υγεία στο χώρο εργασίας/ Αξιολόγηση κινδύνου και Ρίσκο

1. Διαχείριση επειγόντων περιστατικών κατά την διάρκεια της παροχής φροντίδας

2. Πότε καλείται γιατρός

3. Φύλαξη και χορήγηση φαρμάκων – ορθές πρακτικές

4. Βασικές αρχές για πυρασφάλεια

5. Αξιολόγηση κίνδυνων και ανάληψη ρίσκου

 

Αναγνώριση και ανταπόκριση στην παραμέληση και κακοποίηση

1. Ορισμοί – Επεξήγηση

2. Σημάδια και συμπτώματα που παραπέμπουν σε αναγνώριση κακοποίησης

3. Καταγραφή σημαδιών – παρακολούθηση περιστατικού με υποψία κακοποίησης

4. Αναγνώριση της κακοποίησης και σειρά αναφοράς  περιστατικού κακοποίησης (σε ποιον, πως κτλ)

5. Ευθύνη που έχει ο φροντιστής σε περίπτωση αναγνώρισης κακοποιημένου ατόμου

6. Εχεμύθεια του φροντιστή (πότε αναφέρω κάτι)

7. Αναφορά κακοποίησης με σωστή πολιτική χωρίς  όμως αποτέλεσμα

 

Διαπροσωπικές Σχέσεις και Δεξιότητες Επικοινωνίας με ειδικές ομάδες πληθυσμού και ατόμων που τους περιβάλλουν

1. Εκπαίδευση σε βασικές δεξιότητες επικοινωνίας με τους εξυπηρετούμενους, συγγενείς, επαγγελματίες υγείας κ.λ.π.

2. Η έννοια της επικοινωνίας

3. Τα συστατικά της επικοινωνίας

4. Αποτελεσματική εξωτερική και εσωτερική επικοινωνία και οι διαστάσεις της

5. Μη λεκτική επικοινωνία- η γλώσσα του σώματος

6. Εισαγωγή στον Νευρογλωσσικό Προγραμματισμό

7. Συναισθηματική Νοημοσύνη

8. Επίλυση συγκρούσεων και τεχνικήTimeTable
Πέμπτη 12/11/2020 15:30—20:45
Τρίτη 17/11/2020 15:30—20:45
Πέμπτη 19/11/2020 15:30—20:45
Τρίτη 24/11/2020 15:30—20:45
Πέμπτη 26/11/2020 15:30—20:45
Τρίτη 01/12/2020 15:30—20:45
Πέμπτη 03/12/2020 15:30—20:45
Τρίτη 08/12/2020 15:30—20:45
Πέμπτη 10/12/2020 15:30—20:45
Τρίτη 15/12/2020 15:30—20:45
Πέμπτη 17/12/2020 15:30—20:45
Τρίτη 22/12/2020 15:30—20:45
Τρίτη 05/01/2021 15:30—20:45
Πέμπτη 07/01/2021 15:30—20:45
Τρίτη 12/01/2021 15:30—20:45
Πέμπτη 14/01/2021 15:30—20:45
Τρίτη 19/01/2021 15:30—20:45
Πέμπτη 21/01/2021 15:30—20:45
Τρίτη 26/01/2021 15:30—20:45
Πέμπτη 28/01/2021 15:30—20:45Find Training Programmes
Name
Type
v
Category
v
Period
v
-
v
 

© EDUCATION & INFORMATION TECHNOLOGY CENTRE (EDITC). All Rights Reserved. Developed by CMP POLYMEDIA LTD